WWW.WESPENVERWIJDEREN.NET
[index][Wespensoorten][Contactwespenbestrijding][Wespenvoedsel][Wespennest][Levenscyclus wespen][Wespensteken]
wespenbestrijding
Bestrijdingstechnicus dierplagen
Ongediertebestrijding Groningen
Bestrijdingswinkel
Hoornaarsnest bestrijden
WWW.WESPENVERWIJDEREN.NET
[index][Wespensoorten][Contactwespenbestrijding][Wespenvoedsel][Wespennest][Levenscyclus wespen][Wespensteken]
wespenbestrijding
Bestrijdingstechnicus dierplagen
Ongediertebestrijding Groningen
Bestrijdingswinkel
Hoornaarsnest bestrijden
Wespensteken

Alléén vrouwtjeswespen kunnen steken . Met wespen moet daarom enigszins voorzichtig omgegaan worden, dit in tegenstelling tot hommels Hommels proberen te vluchten, tenzij men ze dreigt te pletten. Daarentegen kunnen wespen, vooral als hun nest wordt verstoord, agressief worden waarbij ze de verstoorder achtervolgen om deze liefst meerdere keren te steken. Wespen hebben geen weerhaakjes aan de angel en kunnen telkens opnieuw steken.

Een steek van een plooivleugelwesp is een aantal uren tot zelfs een paar dagen flink pijnlijk, en gaat vaak gepaard met een fikse zwelling ter plaatse, soms ook van een hele arm. Dit zijn directe toxische effecten; van echte allergische reacties is pas sprake als er ook niet-lokale symptomen zijn als misselijkheid, flauw worden, of jeukbulten of uitslag over het hele lijf. Zie ook insectensteek.

Bij een echte allergie voor wespensteken kan gebruikgemaakt worden van een zogenaamde adrenaline auto-injector (zoals Jext® of EpiPen®). Met deze pen kan adrenaline  als intramusculaire (in de spier) injectie toegediend worden.
Adrenaline voorkomt een allergische reactie niet, maar zorgt er voor dat de gevolgen van de allergische reactie beperkt blijven. Verstrekking van een dergelijke pen dient alleen te gebeuren bij een aangetoonde gegeneraliseerde allergische reactie. Gebruik zonder noodzaak is niet geheel zonder gevaar, vooral bij mensen met hartproblemen.
Normale wespensteek