WWW.WESPENVERWIJDEREN.NET
[index][Wespensoorten][Contactwespenbestrijding][Wespenvoedsel][Wespennest][Levenscyclus wespen][Wespensteken]
wespenbestrijding
Bestrijdingstechnicus dierplagen
Ongediertebestrijding Groningen
Bestrijdingswinkel
Hoornaarsnest bestrijden
WWW.WESPENVERWIJDEREN.NET
[index][Wespensoorten][Contactwespenbestrijding][Wespenvoedsel][Wespennest][Levenscyclus wespen][Wespensteken]
wespenbestrijding
Bestrijdingstechnicus dierplagen
Ongediertebestrijding Groningen
Bestrijdingswinkel
Hoornaarsnest bestrijden
Voedsel

Plantaardig

Wespen leven van nectar , honingdauw van luizen, stuifmeel, plantensap, vruchtvlees en sap van rijpe vruchten (peren , pruimen  onder andere), maar ook van vloeibare zoete voedings- en genotmiddelen bestemd voor menselijke consumptie (limonade, stroop en dergelijke). Het stuifmeel wordt meestal niet verzameld. Sommige wespensoorten beschadigen de planten om bij het sap te kunnen komen.

Dierlijk

De eiwitten, die de wespen nodig hebben voor de instandhouding van hun eigen lichaam, maar vooral voor de voeding van de larven , worden verkregen door het vangen en consumeren van andere insecten. Dit zijn vooral allerlei vliegensoorten. Daarnaast worden ook volwassen hooiwagens, cicaden en hun larven, evenals onbehaarde of weinig behaarde rupsen, larven van bladwespen, zaagwespen , honingbijen  en spinnen  gegeten. Ook vers vlees van kadavers wordt gegeten, wanneer de huid al stuk is. Wespen zijn namelijk niet in staat de huid stuk te bijten. Ook vlees uit prullenbakken en zelfs honden- en kattenvoer wordt naar het nest gebracht.
Wespen zijn belangrijke insectenbestrijders. Zo nam Schmitt in 1921 waar dat 300 - 400 werksters van de Duitse wesp in 6 uur 2500 vliegen van verschillende soorten tezamen met 650 tipuliden (langpootmuggen) en Culiciden (steekmuggen ) in hun nest brachten. In een ander geval werden in 104 van de Duitse wespen afgenomen prooien 81 kamervliegen, 5 vleesvliegen, 1 kleine kamervlieg, 1 stalvlieg  en 16 andere insectensoorten geteld.
In verschillende ontwikkelingsstadia